Co trzeba mieć, składając wniosek o pożyczkę?

Formularze służące do wysłania wniosku o darmową szybką pożyczkę przez internet są do siebie dość podobne, przypominają również swoje papierowe odpowiedniki. Wypełnia się je w standardowy sposób, warto więc wcześniej przygotować następujące informacje lub dokumenty:
– numer PESEL – do spisania np. z dowodu osobistego, oprócz imienia i nazwiska podstawowa rzecz w każdym wniosku o pożyczkę
– dowód osobisty – musi być ważny i aktualny. Będzie potrzebny przede wszystkim numer tego dokumentu. W niektórych wnioskach spotkasz się też z koniecznością wpisania daty ważności, czy nawet organu odpowiadającego za wydanie dokumentu. Może być konieczne dołączenie do wniosku kserokopii lub skanu dowodu.
– konto w banku – we wniosku musisz podać jego numer, ale to nie wszystko. Konto musi być zarejestrowane na tę osobę, która ubiega się o pożyczkę, bo w dalszym toku postępowania jest wymóg przelania z tego konta na rachunek firmowy symbolicznej opłaty weryfikacyjnej. Konta należące do kogoś innego bądź wspólne nie są akceptowane, podobnie rachunki wirtualne, typu PayPal. Rachunek ten służy także w celu przekazania pieniędzy, jeśli pożyczka zostanie przyznana.
– adres zamieszkania/zameldowania – w większości wniosków należy podać adres zameldowania w postaci kodu pocztowego, nazwy miejscowości i ulicy. Czasami wymagane jest załączenie kopii dokumentu, który potwierdzi te dane.
– informacja o źródle dochodu – może to być np. adres siedziby pracodawcy, zus przyznający emeryturę, inna instytucja. Podobnie jak w przypadku adresu, tutaj również może być konieczne załączenie zaświadczenia potwierdzającego dane.
– informacja o wysokości dochodu – przeważnie należy podać kwotę netto, czasami brutto. Bywa konieczne dołączenie zaświadczenia, jak w powyższym przypadku.
Informacje wymienione powyżej służą do zweryfikowania zdolności pożyczkowej osoby wypełniającej wniosek. Należy je podać albo zrezygnować ze składania wniosku. Dzięki wspomnianej weryfikacji możliwe jest ocenienie wnioskodawcy i przyznanie mu pożyczki, jeśli spełnia wszystkie warunki.